Dự án web miễn phí cho các tổ chức cộng đồng

VietMax Media hân hạnh tài trợ giúp các tổ chức xây dựng web miễn phí với mong muốn góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Dự án thiết kế web miễn phí cho các tổ chức

VietMax Media hỗ trợ thiết kế web miễn phí cho các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức là cơ quan cộng đồng, các hiệp hội, tổ chức tình nguyện hoạt động vì mục tiêu xây dựng cộng đồng.

VietMax Media đồng hành cùng thiết kế web miễn phí, khi bạn là:

  1. Một tổ chức tình nguyện, hoạt động vì lợi ích của con người, môi trường và các vấn đề khác trong xã hội.
  2. Một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động vì mục tiêu xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.
  3. Một tổ chức, hiệp hội kết nối những cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Mục đích của bạn khi thiết kế web?

  1. Muốn có 1 trang web uy tín để giới thiệu về tổ chức, hiệp hội đến với cộng đồng.
  2. Duy trì hoạt động và phát triển được trên 1 năm nhưng vẫn chưa có website chính thức để truyền thông, nâng cao uy tín cho tổ chức, hiệp hội của mình.
  3. Muốn đổi mới, cải tiến thiết kế web của tổ chức, hiệp hội để hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và thu hút được nhiều nguồn tài trợ hơn.

VietMax Media là đơn vị thiết kế web chuyên nghiệp tại Malaysia, chúng tôi hân hạnh tài trợ giúp các tổ chức xây dựng web, trợ giúp tổ chức truyền thông đến cộng đồng với mong muốn góp phần lan tỏa giá trị, xây dựng và phát triển cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.

Các tiêu chí để đăng ký thiết kế web miễn phí

  1. Tổ chức đã duy trì hoạt động thường xuyên từ 1 năm trở lên
  2. Tổ chức hoạt động vì lợi ích của xã hội, nhằm xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn.
  3. Tổ chức được dẫn dắt, bảo trợ bởi những cá nhân, đơn vị có uy tín trong xã hội

Liên hệ chúng tôi: