Chính sách bảo mật

Tại VietMax Media, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy chúng tôi xây dựng chính sách bảo mật này và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Quyền sở hữu website

VietMax Media và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ được xuất bản trên trang web http://vietmaxmedia.vnn01.com và các tài liệu được sử dụng tại web http://vietmaxmedia.vnn01.com

Theo nội dung bên dưới, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu. Bạn có thể xem, tải xuống chỉ dành cho mục đích lưu vào bộ nhớ cache và in các trang, tệp hoặc nội dung khác từ trang web để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế được nêu bên dưới và ở nơi khác trong các điều khoản và điều kiện này.

Chấp thuận sử dụng

Bằng cách truy cập trang web này, bạn chấp nhận đã đồng ý các điều khoản và không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện dưới đây, bạn nên ngưng sử dụng và rời khỏi trang web này.

Bạn không được

Bạn không được sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào gây ra hoặc có thể gây ra thiệt hại cho trang web hoặc suy giảm tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của VietMax Media hoặc bất kỳ cách nào trái phép, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại.

Bạn không được sử dụng trang web này để sao chép, lưu trữ, lưu trữ, truyền, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào bao gồm (hoặc được liên kết) bất kỳ phần mềm gián điệp, vi-rút máy tính, Trojan horse, worm, trình gõ phím, rootkit hoặc phần mềm máy tính độc hại.

Bạn không được thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu hệ thống hoặc tự động nào hoặc liên quan đến trang web này mà không được VietMax Media đồng ý bằng văn bản.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi coi sự tin cậy của bạn là giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu và chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin này chỉ cho các mục đích đã dự định. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Công cụ xã hội

Sử dụng địa chỉ email của bạn Khi bạn nhập email hoặc đăng nhập qua các mạng xã hội, bạn đồng ý rằng địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi thêm vào danh sách đăng ký để gửi tin tức và các ưu đãi đặc biệt.

Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối bất kỳ email nào nhận được từ chúng tôi. Ứng dụng sẽ tự động xóa tất cả thông báo, email được gửi tới bạn và chúng tôi không bao giờ sử dụng lại chúng.

Pháp luật và thẩm quyền

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Malaysia và mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ chịu sự điều chỉnh của tòa án Malaysia.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể gửi email liên hệ tới hòm thư: vietmaxmedia@vnn01.com

Được chỉnh sửa lần cuối vào ngày 28 tháng 6 năm 2018.